Report

Site name:
Tovarniška ulica (prej Calle S. Filippo Neri, Piazzale S. Tommaso, Trg Sergio Božič)
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
400 - 900
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , 1131, 1332 in 1333, k. o. Koper (navedeno po Snoj 1996, 52). Danes: 1331 ne obstaja več, 1332 isto, 1333 je rezdeljena na 1333/1-4. vir: Gerk., Med zaščitnimi izkopavanji odkrita groba lončenina je datirana (po V. V. Perko) v poznoantično in zgodnjesrednjeveško obdobje 5. -10. stoletje. Med importiranim gradivom - dva odlomka amfor vzhodnomediteranskega izvora izdelana v času med 5. in 7. stoletjem (Snoj 1996, 52, T.1:3, T3:1-5;T.1:1, T.2:1; prim. Trenz et al 2011, 134; Mileusnić 2011, 76-78)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Povzeto po kratki objavi v var. spom.