Report

Site name:
Atilov grob = Atilov grad
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Animal bones
Settlement:
Spodnji Kocjan
Topographic unit:
Radenci
Topographic area:
Ljutomer
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Srednji vek. Schmid najdišče datira v 10. stoletje (Predovnik in Grosman 2007, 217). Materialni ostanki, ki bi potrjevali takšno datacijo, niso znani..Opis lokacije in najdišča: V gozdu na pobočju manjše doline, imenovane Šütjova gradba, 528/1,k.o. Kapelski vrh, Utrdbo sestavlja umetno povišana zemljena kopa, višine 9 metrov in premera 35, obdana z dvojnim jarkom in okopoma..Natančnost lokacije: natančna lokacija