Report

Site name:
Fizine
Site features:
water, communication
Time span:
350 - 600
Settlement:
Portorož
Topographic unit:
Piran
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koord. so pobrane na mestu, kjer se v morju vidijo ostanki zidanih objektov (pristanišče), ostanki ribogojnice so bili raziskani nekoliko bolj proti SV, že nad cesto Piran -Portorož, za skladišči soli (glej Gaspari et al. 2007, sl. 2),.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Objekti so že iz zgodnjerimskega obdobja, vrhunec dosežejov 5. in začetku 5. st., dokazana pa je obljudenost tudi v 6. st.