Report

Site name:
Lopanec
Site features:
Single find, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
1100 - 1700
Settlement:
Kaplja vas
Topographic unit:
Tržišče
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: naglavni obročki s poliedričnim zaključkom.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb,.Opis lokacije in najdišča: v prazgodovinski gomili in v njeni neposredni okolici, Odlomki lončenine odkriti leta 1938 v Kaplji vasi izvirajo iz prazgodovinske gomile, ki leži pri hiši Janeza Cerarja, Kaplja vas št. 14 (Ložar 1939, 187-188). Skupaj s srednjeveškimi črepinjami so bile najdene še kosti ter železna stopala za stremena (Ložar 1939, 188, 223, Sl. 18: 1-6). Lončenina na fotografiji ni videti zgodnjesrednjeveška, verjetno je srednjeveška ali še bolj verjetno novoveška. O železnih stremenih ne vemo nič določnejšega, so pa vsekakor lahko del nekega groba.