Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
burials next to / in the church, Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, cemetery
Settlement:
Unec
Topographic unit:
Rakek
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na vzhodni strani cerkve Sv.Martina, Sondiranje vzhodno ob prezbiteriju je odkrilo okostne grobove, ki so ostali nedatirani..Kakovost podatkov in datiranje: ,.Natančnost lokacije: natančna lokacija