Report

Site name:
Na Podonjicah (Podonce)
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction S., Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
750 - 870
Settlement:
Srednja vas v Bohinju
Topographic unit:
Srednja vas v Bohinju
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Na grobišču naj bi bila najden tudi lonček, kar bi kazalo na pokopavanje vsaj žev drugi polovici 8. st.. Naglavni obroček NO0301_0102, kakršni se pojavljajo že tudi proti koncu 8. st. , so v uporabi do okoli 870..Opis lokacije in najdišča: na protoru hiš Srednja vas 66 in 100, Južno vznožje grebena Kras nad vasjo