Report

Site name:
Puščava
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, direction SW, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
350 - 550
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Gradivo v grobovih so zapestnice z živalskimi glavicami, čaše, kar določa starejši del grobišča in in ozkoovalna spona z debelim locnom, ki bi lahko segala še v prvo polovico 6. st..Opis lokacije in najdišča: Greben Puščava severozahodno od Starega trga, poleg Sv. Pankracija, Greben Puščava nad Starim trgom. Poznoantični grobovi so na temenu in na jugozahodnem pobočju.