Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Šmartno
Topographic unit:
Cerklje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Šmartno pri Cerkljah na Gorenjskem Arheološki pregled 11 Beograd 1969 213
Valič Andrej Šmartno pri Cerkljah na Gorenjskem Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 176
Valič Andrej Šmartno pri Cerkljah na Gorenjskem. Poznoantične in zgodnjesrednjeveške najdbe. Šmartno bei Cerklje in Gorenjsko (Oberkrain). Spätantike und frühmittelalterliche Funde Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 275-287
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189
Močnik Janez Podobe nekdanjih časov. Ob 850. obletnici prve pisne omembe cerkljanske fare Cerklje 2004 18, 24
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 69