Report

Site name:
(grobišče)
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SW, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
350 - 450
Settlement:
Žirovnica
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, zapestnica z razširjenima zaključkoma, ki spominjata na kačji glavi, poznoantični..Opis lokacije in najdišča: hiša Žirovnica 26, 929/19, k.o. Žirovnica, Pobočje, ki se spušča proti jugozahodu. Tu so pri gradnji hiše naleteli na tri okostne grobove.