Report

Site name:
Repelc
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Cremation grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics
Time span:
650 - 750
Settlement:
Most na Soči
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Lončka imata ustji tipa S2, vsekakor nista S1, kar grob postavlja verjetneje v 2. polovico 7. st., kot v starejši čas. Ker pa so posode v grobovih praviloma arhaičnih oblik, je možno, da je grob nastal tudi še v prvi polovici 8. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: jama R 9 na najnižji rečni terasi, med S robom prazg. grobišča in obrežjem Idrijce, Zadnja rečna terasa nad sotesko Idrijce. Najverjetneje žgan grob na sicer prazgodovinskem in antičnem grobišču z žganimi grobovi V polnilu jame R9 so bili tido kosci sežganih kosti. Miha Mlinar jih pripisuje sosednjim prazgodovinskim grobovom, kar je sicer možno, a nikakor nujno.