Report

Site name:
Grave, object, SU:
Slovenija, neznano
Artefact ID:
S 2707
Time span:
1 - 1
Artefact:
kitchenware
Artefact features:
whole, PO1C1, inconsistent colour outside, inconsistent colour inside, inconsistent fabric, limestone (additive), many additives, unevenly sized additives, pot, no imprints, fully hand made, burnt remains, askew band of lines (one or more)
Rim diameter outside:
10.70 cm
Botton diameter outside:
7.60 cm
Body diameter outside:
11.20 cm
Rim diameter inside:
8.90 cm
Height outside:
11.90 cm
Height of the widest part:
7.50 cm
Height of the narrowest part of the neck (from botton):
11 cm
Body thickness:
0.40 cm
Potters comb width:
0.90 cm
No. of potters comb teeth:
7
Artefact description:
- neznano najdišče; prismojeni ostanki zunaj in znotraj; svetleča površina je zaradi konservacije; ustje je na eni strani ravno odrezano, na drugi zaobljeno, znotraj ima pod robom na eni strani žleb, na drugi je brez; površina je navpično razbrazdana z glavnikom, čez to je še 9 podkvastih potegov. Notranjost je brez sledov glajenja z glavnikom FOTO (okras, oblikovanost ustja)