Report

Site name:
Pod Meljskim hribom
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, settlement, Ceramics
Time span:
542 - 764
Settlement:
Malečnik
Topographic unit:
Malečnik
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Naselbinske ostanke lahko na podlagi lončenine in C14 datacij časovno opredelimo med sredino 6. in sredino 8. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , 40, 145/2, 270/2 k.o. Orešje, Na ozki terasi reke Drave, na mestu, kjer se pobočje Meljskega hriba najbolj položno spusti do reke. Ostanki lesenih stavb (večje in manjše jame ter jame za kole)