Report

Site name:
Grofovsko 2
Site features:
settlement
Time span:
600 - 800
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kerman Branko Grofovsko pri Murski Soboti 2 Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 146-147
Kerman Branko Staroslovanska jama z najdišča Grofovsko 2 pri Murski Soboti. Die altslawische Grube am Fundort Grofovsko 2 bei Murska Sobota Zbornik soboškega muzeja 8 Murska Sobota 2005 117-135
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 99-100, 120-139
Kerman Branko Grofovsko 2 pri Murski Soboti Arheologija na avtocestah Slovenije 22 Ljubljana 2011 17-19,26,30-52
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68