Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1965_z0117
Time span:
870 - 970
Number:
1
Grave depth from:
0.19 m
Grave depth to:
0.19 m
Grave features:
human, burial (not mound), head circlet
Body ID:
1965_z0117
Min age:
Max age:
6
Body features:
partially preserved, visible grave goods
Grave description:
Grob 1965_z0117 (kv. J03) Grobna jama. Vkopana je bila do konglomeratne skale. Na tej je v globini 0,19 m ležalo okostje. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Otrok, infans I? (Pogačnik). Kosti niso ohranjene. Pridatki. Pod lobanjo naglavni obroček (1). (1) Bronast vlit levosučen naglavni obroček s polmesečastim locnom s tremi roglji na polmesecu. Polmesec je okrašen z jamičastim emajlom. Barve emajla so modra, zelena, nedoločljiva. Na površini med jamicami so vrezi. Obroba polmeseca je okrašena z dvema vrstama vbodov, izdelanih z orodjem s topo konico kvadratnega preseka. Mere: š. 30 mm, v. 42 mm, deb. 2,1 mm, t. 5,9 g. Inv. št. GM KFC 333.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja (ur) Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 Ljubljana 2016 59