Report

Site name:
Boršt pri Gojačah
Site features:
Unfortified settlement, small settlement, ground floor buildings, Elevation, settlement, Ceramics, Building equipment
Time span:
600 - 800
Hamlet:
Boršt
Settlement:
Gojače
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pašnik Boršt, v sedlu 100 m severno od starega kamnoloma, 1479/1, k.o. Gojače (te parcele danes ni več; obstajajo pa parcele 1479/2-15, vendar pokrivajo več hektarjev velike površine na različnih območjih v okolici najdišča, kot ga označuje RKD!), Severozahodno od vasi Gojače, na ledini Boršt, so med leti 1949 in 1974 odkrili 12 okostnih grobov (Kastelic 1952-53; Svoljšak in Knific 1976, 12, pril. 3). Ti so bili na podlagi zgodnjekarolinške konjeniške oprave in podobno grajenih grobov v Istri, datirani v čas 7. in 8. stoletja (Svoljšak in Knific 1976, 55-56, Knific 2001, 93;304; Jakovac 1997, 148, T. IV; Ciglenečki 1992, T.1; 9-10; Karo 2011, 451; Slika 2; 10-11 in 15). Podrobneje: gl. ID 10000747. Okoli 100 m severno od grobišča, na sedlu, so leta.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,