Report

Site name:
Sv. Vid
Site features:
church, Cult place
Time span:
1167 - 2021
Settlement:
Dravograd
Topographic unit:
Dravograd
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Vida,.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi,