Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, direction SW, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery
Settlement:
Žirovnica
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Pri gradnji hiše so naleteli na več grobov. Janez Meterc po pripovedih sklepa, da bi lahko imeli naglavne obročke (neznanega časa).Opis lokacije in najdišča: pri delih na stanovanjski hiši Žirovnica 85, 112/5, k. o. Žirovnica, Nizka ježa, ki se spušča proti jugozahodu, cesta sledi robu ježe..Natančnost lokacije: natančna lokacija