Report

Site name:
Ulrichsberg - Šenturška gora
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Tool, weapons
Time span:
650 - 830
Settlement:
St. Peter am Bichl - Št. Peter na Gori
Topographic unit:
Klagenfurt - Celovec
Topographic area:
Klagenfurt - Celovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Lončenina , ključ, ostroga gredo od 7. st. do vsaj 9. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.vsaj 300 x 250 m veliko naselbino obdaja okop nedoločene starosti. V notranjosti so raztresene zgodnjesrednjeveške najdbe: ločneina, kjuč ostroga..Opis lokacije in najdišča: vrh Šenturške gore, KG ST. PETER AM KARLSBERG 296/1;289, Vrh Šenturške gore