Report

Site name:
Sv. Mihael v Iški vasi
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
650 - 1000
Settlement:
Iška vas
Topographic unit:
Ig
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: na južni strani podružne cerkve Sv.Mihaela, 150, k. o. Iška vas, Ob cerkvi sv. Mihaela so bili odkriti rimski žgani grobovi. V premešanih plasteh nad njimi je bilo dokumentirano kasnejše, srednjeveško dogajanje, nakazano tudi z redkimi primeri staroslovanske lončenine (enega z valovnico) (Pleterski in Vuga 1987, 155 in T1:18)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Ustje tipa S3