Report

Site name:
Ledine
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 800
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Svoljšak Drago Nova Gorica, ledine Arheološki pregled 17 Beograd 1975 101-102
Svoljšak Drago Staroselski grobovi na Ledinah v Novi Gorici Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja, 12/14, 1985/1987 Nova Gorica 1987 105-121
Tomazzo Ravnik Tatjana Antropološka obdelava kostnega gradiva grobišča Nova Gorica - Ledine Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja, 12/14, 1985/1987 Nova Gorica 1987 123-125