Report

Site name:
Na gomilicah
Site features:
flat graveyard, cemetery
Settlement:
Veliki Obrež
Topographic unit:
Dobova
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stare France Dobova Varstvo spomenikov 7, 1958-59 Ljubljana 1960 279, 287
Knez Tone, Petru Peter, Škaler Stanko Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum Katalogi in monografije 1961 41-46
Petru Peter Dobova Varstvo spomenikov 8, 1960-61 Ljubljana 1962 239-240
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 392
Petru Peter Sela pri Dobovi Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 251
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 284
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 123