Report

Site name:
Rifnik
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, direction S., Slope - burial ground, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry, Coins
Time span:
500 - 700
Settlement:
Rifnik
Topographic unit:
Šentjur pri Celju
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na JZ pobočju, 60 m pod naselbino, Na J pobočju hriba je bilo odkrito grobišče z grobovi v vrstah..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Grobišče je datirano v 6. st. Dva grobova sta siguno mlajša (konec 7. st. ali celo še 8. st.). Langobardski kovanec v grobu 39 dokazuje pokopavanje tudi v drugi polovici 7. st.