Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Brežice
Topographic unit:
Brežice
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Koord. odvzeti sredi območja., 1333, 1334, 1335/1, k. o. Brežice (ne obstajajo več v tej obliki, op.:26.11.2020), Pri sondiranju v neposredni bližini paleostruge so poleg srednjeveških in novoveških naselbinskih ostankov odkrili tudi zgodnjesrednjeveški lonec (Mason et al. 2009, 34).Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,