Report

Site name:
[zaponka]
Site features:
Single find, Costume and jewelry
Time span:
930 - 1000
Settlement:
Tolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na eni od mestnih gredic v Tolminu,.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Mala okrogla vlita bronasta zaponka z jamičastim emajlom, ki so najbolj pogoste v drugi in tretji tretjini 10. st..Natančnost lokacije: najbližje naselje