Report

Site name:
Zmrzlek, Čepan
Site features:
there is no elevation, other site, other finds
Time span:
432 - 645
Settlement:
Knežak
Topographic unit:
Knežak
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vzhodno pobočje Taborskega grebena 196 m vzhodno od "gradišča Čepan", Zmrzlek je studenec severovzhodno. Po karti je na tem delu grebena ime Čepan, ki pa se razteza tudi preko Gradišča. Zid poteka od "gradišča Čepan" do skalnega roba nad Knežakom v dolžini 337 m. Mejni zid se na terenu vidi kot podolgovata zatravljena groblja, ki poteka skoraj v smeri vzhod - zahod, od roba tektonskega okna pri Knežaku ter po pobočju do polkrožne gradnje ("obzidja"), ki se navezuje na strmino Taborskega grebena. Stratigrafski odnos med obzidjem in mejnim zidom ni jasen. S sondiranjem so odkr?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ä????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: ruševina kraškega mejnega zidu.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, naravoslovna, sintetična analiza objavljena in lastna, C14 drobca oglja pod temeljem mejnega zidu (laboratorijski C14: 1510 +- 30 = kalibrirano z IntCal20 sigma 3 = 432 - 645. Gre za terminus post quem za postavitev zidu.