Report

Site name:
Marijino vnebovzetje
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
900 - 2021
Settlement:
Muljava
Topographic unit:
Krka
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Južno ob starem delu pokopališča okoli cerkve, Grobovi se gostijo proti Marijini cerkvi in je zelo verjetno, da gre za cerkveno pokopališče. Pokopališko obzidje je zajelo manjši prostor, kot ga je pokopavanje zasedalo na začetku. Vse stoji na robu dolinske ravnine..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najstarejši grob 1066 z naglavnim obročkom, ki je zelo slabo ohranjen in zato lahko pripada tako tipu _ 0101, kot tudi _0105, ali _0115. Uporaba prvih se konča okoli 870, drugih dveh okoli 910. Če bi se pokopavanje začelo v drugi polovici 9. st. bi pričakovali vsaj kakšen prstan iz pločevine in spet z zakovico, vendar jih ni. Vsi so vliti. Zato je začetek okoli 900 trenutno najbolj verjeten.