Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
church, there is no elevation, Cult place, Building equipment
Time span:
950 - 2021
Settlement:
Laško
Topographic unit:
Laško
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Georadarski znaki zgodnjeromanske ali predromanske cerkvene stavbe, predromanski kapitel..Opis lokacije in najdišča: , Ivan Stopar starejše arhitekturne člene odkrite pri prenovi cerkve sv. Martina v Laškem, povezuje z domnevnim obstojem predromanske laške cerkve v 9. ali 10. stoletju (Stopar 2017, 27-28). Med tem Janez Höfler župnijo sv. Martina v Laškem opredeljuje kot naslednico pražupnije za kronsko ozemlje ("laško pragospostvo") iz druge polovice 10. stoletja (Höfler 2016, 328, 354)..Natančnost lokacije: natančna lokacija