Report

Site name:
Omruževa hiša
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, ground floor buildings, Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
790 - 1985
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Plasti lončenine od zgodnjega srednjega veka do sodobnosti. Grobišče (glej Žale) kaže začetek najprej ob koncu 8. st..Opis lokacije in najdišča: Stagne 20, 2, k. o. Zasip, Teme ledeniške morene.