Report

Site name:
Popava 2
Site features:
Graves in the settlement, cemetery over 500 m from the village, Cremation grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, other household items, Costume and jewelry
Time span:
600 - 900
Settlement:
Lipovci
Topographic unit:
Beltinci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Grobove lahko glede na lončenino in C14 datacije okvirno opredelimo med 7. in 8. stoletje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na trasi avtoceste, na nekdanjih njivah z ledinskim imenom Popava, vzhodno od izvoza Lipovci (med izvozom in nadvozom poljske ceste čez avtocesto)., Na prostoru, velikem ok. 20 x 40 m, je bilo odkritih 11 zgodnjesrednjeveških žganih grobov. V dveh grobovih je bila odkrita žara. Grobovi so bili vkopani v prostor med zgodnjesrednjeveškimi jamami, ki jih glede na medsebojno bližino lahko opredelimo kot ostanke petih domačij..Drugačno najdišče ali najdba: Naselbina