Report

Site name:
Na Žalah
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Barrows, 10-60 graves, direction S., Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
800 - 960
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: travnik južno od Zasipa in zahodno od Mužij, 301, k.o.Zasip, list 4, južno pobočje ledeniške morene, na vrhu je bila komaj opazna gomilica..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Naglavni obročki NO0203_0102 se nehajo okoli 800 in sta dva taka samo v otroškem grobu, ki je bil najverjetneje prvi. Pokopana so štiri pokolenja in se vse neha z naglavnimi obročki _0909 v drugi polovici 10. st., konec je najverjetnejši v času 960/970, ko novi frankovski oblstniki postavijo cerkev sv. Martina z novim pokopališčem.