Report

Site name:
hl. Stephanus
Site features:
church, Terrace edge / embankment, Cult place, Ceramics
Time span:
400 - 2020
Settlement:
Anras
Topographic unit:
Anras
Topographic area:
Lienz
Region:
Tirol
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Štefana, Terasa nad dnom doline, ki se pri cerkvi spušča proti jugozahodu..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Prvo cerkev datira lončenina in C14. Sydowu se ne zdi verjetno, da bi jo zgradili po hunskem pustošenju sredi 5. st. Najbolj verjeten se mu zdi čas oglejskega škofa Kromacija.