Report

Site name:
Panorama
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Tool, Costume and jewelry
Time span:
350 - 450
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na mestu vodnega zbiralnika na Panorami, Na mestu vodnega zbiralnika in severozahodno ob njen so našli 11 posamičnih grobov, ki so bili vkopani v stavbne ruševine. Značilne so poznoantične zapestnice vseh tipov. Noži, preprost prstan in preprosta naglavna obročka tipa _0101 so možni tudi v tem času..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Značilne poznoantične zapestnice..Natančnost lokacije: natančna lokacija