Report

Site name:
[novci]
Site features:
Single find, Coins
Time span:
402 - 641
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Raztresene najdbe novcev s Ptuja..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Novci rimskih in bizantinskih vladarjev od 5. st. do Heraklija (610-641).Natančnost lokacije: najbližje naselje