Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find, Ceramics
Time span:
900 - 1000
Hamlet:
Kortina
Settlement:
Sv. Anton
Topographic unit:
Dekani
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: najbližje naselje.Opis lokacije in najdišča: na vzhodni strani hriba Sv.Antona, Na arheološkem najdišču Sveti Anton - Arheološko najdišče Kortina (EŠD 1387), je bil leta 1952, na vzhodni strani vzpetine odkrit zgodnjesrednjeveški lonec z valovnico datiran v 10. stoletje (Kastelic 1952-1953, 107, prim. Šribar 1952, 18).