Report

Site name:
Vanjk (Tabor)
Site features:
settlement
Time span:
450 - 650
Settlement:
Podmilj
Topographic unit:
Blagovica
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Hrib nad Podmiljem z dvema vrhovoma. Z zahodnega (Grad) so znane predv. srednjeveške najdbe, medtem ko se na vzhodnem (Tabor) omenjajo poznoantične najdbe. koordinate pobrane na vzhodnem vrhu, Sondiranja na domnevno naselbinskih terasah zahodnega vrha niso dala pozitivnih arheoloških rezultatov (Sagadin M., 1988, 275), z detektorjem najden bronast obroček, železna pasna spona, sulično kopito in sulična ost pa časovno niso opredeljeni (spona in ost sta najverjetneje srednjeveški) (Božič D., Terenski zapisnik, 1998). Se pa omanjajo poznoantične najdbe na vzhodnem vrhu z imenom Tabor(EŠD 12276).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi,