Report

Site name:
Župnijski dom
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Šentvid pri Stični
Topographic unit:
Šentvid pri Stični
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Skromni sledovi zgodnjesrednjeveške poselitve

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Porenta Sašo, Štular Benjamin, Toškan Borut, Mileusnić Zrinka, Dirjec Janez Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 333–397