Report

Site name:
Ocepkov hrib
Site features:
Single find, Coins
Time span:
870 - 879
Settlement:
Zagorje ob Savi
Topographic unit:
Zagorje ob Savi
Topographic area:
Trbovlje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Bizantinski novec cesarja Bazilija I. Makedonskega..Opis lokacije in najdišča: vrt C. Milačeve, ki ga j od Ocepkovega hriba ločila le cesta, Kovanec, ki ga je lastnica našla pri vrtnih delih. Tam so bili tudi rimski kovanci od Vespazijana do Konstancija II..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja