Report

Site name:
Sv. Peter (Hrvaški trg)
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, over 150 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
930 - 1780
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, V najstarejših grobovih je nakit 10. st., vendar ni nakita, ki je v uporabi do okoli 920..Opis lokacije in najdišča: -prostor okrog cerkve sv. Petra, Sv. Peter stoji na robu neizraite terase nad levim bregom Ljubljanice, na ravninskem okolnem prostoru se razprostira grobišče..Natančnost lokacije: natančna lokacija