Report

Site name:
Gradišče
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, other household items, Building equipment, non-ceramic vessels, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
750 - 1120
Hamlet:
Gradišče nad Bašljem
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Ob poti iz vasi Bašelj proti Bašeljskemu sedlu, na južnem pobočju Storžiča, Obronek na pobočju Storžiča s prepadnimi ali strmimi pobočji. Vsekakor je bil utrjen z obzidjem že v pozni antiki. Za način obrambe v zgodnjem srednjem veku še ni bilo ustreznih arheoloških raziskav. Najdbe lončenine in zlasti pečnic nedvomno kažejo tudi stalno bivanje na najdišču..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: tools.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Izjemno število kovinskih najdb, ki segajo od poznoavarskih pasnih jezičkov do križarske kandare in sulične osti iz 11. st. ali začetka 12. st. V osnutku listine iz 1154 do 1156 je grad omenjen kot bivši. Možno je, da je bil kot grad v uporabi predvsem v 11. st.