Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Hamlet:
Lozarji
Settlement:
Vrtovin
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Štekar Stipe Lozarji Varstvo spomenikov 7, 1958-59 Ljubljana 1960 344-345
Petru Sonja Vrtovin Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 124
Svoljšak Drago, Knific Timotej Vipavska dolina Situla 17 Ljubljana, Nova Gorica 1976 23-24