Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find, Building equipment
Time span:
700 - 900
Settlement:
St. Martin am Silberberg
Topographic unit:
Hüttenberg
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: sredina južnega dela pokopališkega obzidja, Zahodno pobočje gore Silberberg..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Najboljša primerjava figuri je zgodnjesrednjeveška glava iz katedrale v Yorku (kip v muzeju v kripti), kar govori za klesarja, ki je imel inzularno znanje. Naročnika si najlažje predstavljamo v 8. in 9. st.