Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find
Time span:
770 - 830
Settlement:
St. Peter am Bichl - Št. Peter na Gori
Topographic unit:
Klagenfurt - Celovec
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: njiva 550 m SSZ od vasi, 694, 695 KG St. Peter am Karlsberg, južno vznožje vzpetine na njivi.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Kamen s pletenino, ki se na Koroške pojavljajo predvidoma med 772 in 828.