Report

Site name:
Hemmaberg - Junska gora
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
380 - 650
Settlement:
Slowenjach - Slovenje
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Utrjeni vrh Junske gore, Utrjeni vrh Junske gore je bil v uporabi že v prazgodovini kot svetiščni prostor. V 5. in 6. st je bila na njem utrjena naselbina, v kateri je bilo krščansko romarsko središče z šestimi cerkvami. Ob obzidju so bili odrkriti tudio stanki lesenih stavb, ki jih predvidevajo tudi na terasah v notranjosti..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Sosednje grobišče sega od konca 4. st. do globoko v 7. st. kot pričajo C14 datacije. Glaser stalno poselitev predvideva na začetku 5. st. čeprav nekatere objavljene najdbe kažejo vsaj na zadnjo četrtino 4. st. (op. Z. Modrijan).Natančnost lokacije: natančna lokacija