Report

Site name:
Ajdovščina = Rodik
Site features:
Elevation, Single find, weapons
Time span:
700 - 800
Settlement:
Rodik
Topographic unit:
Divača
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Ščitna grba v obliki sladkornega stožca, kakršne so značilne za 8. st., po knjižnih ilustracijah pa tudi še pozneje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: stavba z apsido v severovzhodnem delu ruševin naselja, V ruševinah poznoantičnega naselja. Slapšak dopušča možnostše ene naselitvene faze po propadu sredi 5. st.