Report

Site name:
Sv. Andrej
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Mošnje
Topographic unit:
Črnivec
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- ob cerkvi

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Sagadin Milan EŠD:10033, Naselje: Mošnje, Občina: Radovljica, Ime: Mošnje - arh. območje Področje: A, Obdobje: zg. sred. vek, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 117-118
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 68