Report

Site name:
Ljubljanica - Livada
Site features:
water, Single find, Costume and jewelry
Time span:
850 - 950
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: struga Ljubljanice pri gostilni Livada, Struga Ljubljanice pri gostilni Livada..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Prstan z rombično razširitvijo PR0405_0800, ki se pojavljajo med 850 in 950..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja