Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Brstje
Topographic unit:
Rogoznica
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- slučajne najdbe so prišle v PM Ptuj l. 1970 (širitev gramoznice) - med Lt gradivom glinast lonček, zapestnica in kosti -> zgsrv grob

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Tomanič Jevremov Marjana Zgodnjesrednjeveški grob iz Brstja pri Ptuju. Ein frühmittelalterliches Grab aus Brstje bei Ptuj Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 65-66
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveški žgani grobovi v vzhodnih Alpah. Früchmittelalterliche Brandgräber im Ostalpenraum. Schild von Steier Beiheft 4/2008 Graz 2008 33-38