Report

Site name:
Jerberk - Kathreinkogel
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
200 - 600
Settlement:
St. Kathrein - Podjerberk
Topographic unit:
Schiefling am See - Škofiče
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: vrh Jerberka nad Podjerberkom, najdišče se dviga na JZ strani Vrbskega jezera, pribl. 150 m nad okolico in je z vseh strani dobro naravno zavarovano. najlažji dostop je z Z strani, kjer je bil zavarovan z obzidjem. Na vrhu je pribl. 2200 x 90 m velik raven prostor. V osrednjem delu so bili odkriti ostanki enoladijske cerkve. Vzhodni del ni pozidan, na V pa je ob obzidju množica manjših prostorov ()kazemate?).Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, V objavi je postavljena datacija konca naselbine konec 5. st., vendar se meni po objavljeni keramiki zdi, da gre naselbina še v 6. st.