Report

Site name:
Pod malnom
Site features:
agricultural settlement, small settlement, pit buildings, Terrace edge / embankment, settlement, Ceramics, Animal bones
Time span:
781 - 1024
Settlement:
Kompolje
Topographic unit:
Boštanj
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Njive na J koncu vasi, na robu Savske terase., Arheološko najdišče Kompolje-Pod malnom predstavlja razpršeno zgodnjesrednjeveško naselbino, s stavbnimi objekti, ki so postavljeni precej narazen (Tica 2009, 161). V poglobljenih ostankih stavb so odkrili predvsem odlomke lončenine in kamnov ter kosti. Znotraj kvadratnega objekta "skoraj kvadratna kamnita struktura" velikosti 1,8 x 1,6 m",op. J.R.), so odkrili tudi ostanke žlindre (Tica 2009, 157). Radiokarbonska datacija vzorceviz objekta 1 je pokazala najširši časovni razpon med 781 in 955, iz objekta.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, naravoslovna, sintetična analiza objavljena in lastna, Ustja S2, S3, S4, S5, začuda ni ustij S6, ki bi jih pričakovali v 10. st.