Report

Site name:
Grad
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1000 - 1573
Settlement:
Gorenji Mokronog
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Grad stoji severno ob razcepu cest iz Mokronoga do Trebelna in iz Mokronoga proti Šmarjeti, Najdišče Grad na Gorenjem Mokronogu (sprva prazgodovinsko gradišče), zavzema greben s strmimi pobočji, ki se spuščajo proti stranskim pritokom potoka Laknica (Pleterski in Belak 2002, 98-99; Bavec 1999, 240, Sl. 6). Ruševine nekdanjega gradu (Gorenji) Mokronog ležijo na grebenu med dvema izviroma potoka Laknica. Na najvišjem mestu so postavili prvi zidani stolp. Južno pred njim je bilo utrjeno predgradje z obrambnim jarkom..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Najdbe lončenine segajo od 11. do 16. st. Obstoj v prvi polovici 16. st. je potrjen tudi dendrokronološko. Grad je bil požgan v uporu 1573 in kot se zdi, ne več obnovljen.